Wat doet Charistar

Van wetenschappelijke analyse tot pragmatische uitvoering

Charistar start maatschappelijke projecten op, ontwikkelt nieuwe inzichten en modellen. Onze associates hebben deels een wetenschappelijke achtergrond en zijn deels ondernemer. Wij combineren de wetenschappelijke onderzoeksdrang met de daadkracht van de zelfstandig ondernemer. Daarmee investeren wij in kennis en expertise, die we inzetten om onze klanten beter te kunnen helpen. We adviseren op strategisch niveau en begeleiden bij de uitvoering van complexe processen. Wij coachen op individuele basis in veranderings- en ontwikkelingstrajecten, bieden interimmanagement en trainingen op maat op gebied van fondsenwerving en relatiebeheer.