Coaching & intervisie

Eigen kracht
en onderscheidend vermogen

Charistar coaching en intervisie is gericht op de doeltreffende inzet van de kwaliteiten die al in uw organisatie aanwezig zijn.

Wat is Coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Voorafgaand aan het coachingstraject worden de leerdoelen bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke doeltreffendheid en professionele bekwaamheid. Het resultaat is dus een effectieve gedragsverandering. Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Inhoudelijk of procesmatig:

Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching staat de motivatie om (gedrag) te veranderen centraal. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen. Bij de procesmatige coach moet er meer gedacht worden aan een mental coach die adviseert hoe er omgegaan moet worden met verliezen, met intimiderende tegenstanders en die denkt aan een juiste balans binnen het werk maar ook tussen leven en werken. Iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de cliënt.

De coaches van Charistar zijn in alle vormen gespecialiseerd.

Wat is intervisie?

Intervisie is sparren met gelijkwaardige gesprekspartners, waarbij gereflecteerd wordt op actuele vraagstukken.

We herkennen het allemaal wel eens. Je bent bezig met het ontwikkelen of verbeteren van een concept, een dienst, product of een proces, maar het loopt niet helemaal zoals je zou willen. Je lijkt vast te lopen in je eigen (denk)cirkel. Intervisie kan dan een goed middel zijn om nieuwe energie en inzichten aan het proces toe te voegen. Je verkent met gelijkwaardige sparringpartners in een vertrouwde omgeving nieuwe invalshoeken om een vraagstuk of probleemstelling op te lossen. De omvang van de organisatie maakt niet uit voor de effectiviteit van intervisie. Ook voor mensen in grotere cultuurhuizen is intervisie een mooi instrument om een blik van buiten te ontvangen. Door intervisie leren alle deelnemers van ingebrachte vraagstukken en ervaringen, niet alleen degene die het vraagstuk inbrengt. Intervisie houdt u scherp, kan nieuwe praktische inzichten bieden.

Hoe gaat intervisie in zijn werk?

Intervisie gaat volgens de volgende stappen:
a) toelichten van je vraagstuk;
b) verhelderende vragen ontvangen en beantwoorden;
c) ervaringen van anderen met soortgelijke vraagstukken te horen; en
d) adviezen van deelnemers aan de intervisie te krijgen.

Intervisie vindt plaats in periodieke sessies met een groep van beperkte omvang. Vraagstukken en feedback komen uit de praktijk van deelnemers en mogen alles zijn wat op het gebied ligt van (de ontwikkeling naar) een artistiek en zakelijk zelfstandige culturele organisatie.

In een intervisie sessie krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om een vraagstuk in te brengen. Wisselend bent u indiener van een vraagstuk of feedbackgever. U licht uw vraagstuk toe en formuleert de vragen waar u mee zit. Hoe concreter de vraag, hoe gerichter de feedback die u ontvangt. Als feedbackgever deelt u uw kennis en ervaring, maar ook uw ideeën, bij het ingebrachte vraagstuk. De sessie staat onder leiding van een Charistar coach. Deze begeleidt het intervisie proces en draagt bij aan de feedback en dialoog.

Meer weten?

Neem contact op met één van onze coaches:

welkom@charistar.com