Bij Charistar krijgt u altijd te maken met professionals die een ruime ervaring hebben, breed of gespecialiseerd. Het Hollywoodmodel geeft u een team waar iedere professional precies wordt ingezet op de onderdelen en momenten dat de ervaring van die persoon nodig zijn.

Theo Schuyt

Het gaat om wat mensen bindt.’

25 jaar geleden begon ik ‘Geven in Nederland’ en ik weet hoeveel de Nederlandse filantropische betrokkenheid van waarde kan zijn voor onze verzorgingsstaat. Daarom wil ik vanuit Charistar helpen het Nederlandse onderwijs te verrijken door de maatschappelijke inbedding ervan te verbeteren.

Ik ben naast partner bij Charistar hoogleraar aan de VU in Amsterdam en aan de UM in Maastricht. Omdat ik werk aan de VU en in Maastricht ben ik een kleine partner. De Peters zijn de grote partners. Charistar is een sociale onderneming en dat trekt mij aan. Geen winstdoelstelling maar maatschappelijk nut en solidair samenwerken met anderen. Daar gaat filantropie ook over: wat mensen bindt. Charistar is de praktijk van wat ik op de universiteiten doceer. Omdat Charistar de missie als sociale onderneming ook binnen het team praktiseert is het een gezellige boel van bevlogen, veel jonge talenten.

Linkedin

Peter Inklaar

‘Het begint allemaal met vertrouwen.’

In 2006 heb ik samen met Theo Schuyt Charistar opgericht. Wij zagen de grote waarde die organisaties in het maatschappelijk domein voor de samenleving hebben, en ook dat juist daar nog veel te winnen valt op gebied van organisatie, financiering, bedrijfsvoering. Met Charistar streef ik ernaar betekenis te hebben voor de non profit sector. Dat doen we door de instellingen op individueel niveau te helpen bij het versterken van hun bedrijfsvoering. Maar we adresseren daarnaast ook sectorbrede vraagstukken, en nemen initiatief richting beleidsmakers en besluitvormers.

We hebben Charistar met zelfstandig werkende professionals zo ingericht dat alle energie gericht kan worden op het maatschappelijk belang en dat van de klant, en niet op onze eigen organisatie. We werken samen aan mooie doelen. Dat geeft mij veel energie.

Linkedin

Peter Verbaas

‘Doe vooral alleen dingen waar je je goed bij voelt.’

Alles wat we in Charistar doen, voelt of het zo heeft moeten zijn. De inzichten die mijn carrière mij hebben gegeven in processen en succesfactoren, kan ik nu in Charistar kwijt. We hebben veel principes in de werkwijze van Charistar geïmplementeerd die cruciaal zijn om vertrouwen als grondslag voor de samenwerking te hebben. Vertrouwen tussen onze associates onderling, maar ook tussen ons en de klant. We praten met waardering over elkaar, en dat voelen mensen. Als je die basis goed voor elkaar hebt, ben je onverslaanbaar. Het bedrijfsleven en bankwezen zijn een heel goede leerschool geweest. Mijn kennis wend ik nu aan om sociaal maatschappelijke betekenis te hebben. En dat geeft heel veel voldoening en vreugde.

Linkedin

Gerrit Verlodt

‘Zorg er elke dag voor dat wanneer je ’s avonds in de spiegel kijkt je je ogen niet moet neerslaan.’

In alles wat je tracht te realiseren is het cruciaal om rekening te houden met alle stakeholders en vooral steeds de context in ogenschouw te nemen. Het menselijke aspect in elke economische of strategische overweging moet altijd de nodige aandacht krijgen.

Na mijn studies economische wetenschappen aan de universiteit van Leuven ben ik gedurende meer dan 30 jaar actief geweest in de banksector in diverse directiefuncties, zowel in België als in het buitenland. Meer recent ben ik gestart met het delen van mijn opgebouwde expertise met kleinere ondernemingen en vooral not-for-profit organisaties. Bij Charistar vond ik dezelfde aandacht voor deze maatschappelijke insteek.

Linkedin

Geert Dobbelaere

‘Ik ben omdat wij zijn.’

Omdat de wereld mensenwerk is, wordt je eigen wereld pas een betere plek wanneer we er met z’n allen aan werken. Ieder met z’n eigen talenten en volgens de eigen mogelijkheden voor eenieders toekomst.

Fondsenwerven is net zo goed mensenwerk; en waar mensen zijn, wordt gemenst. Mijn achtergrond is commercieel; in verschillende omgevingen, in diverse culturen en omstandigheden. En dat uiterst gevarieerde mensenwerk overtuigde me ervan dat not-for-profits heel wat van bedrijven kunnen leren. En omgekeerd. Omdat ik anderen wil behoeden voor de fouten die ik zelf maakte, leer ik hen de valkuilen te herkennen en het goed(e) te doen..

Boven alles doe ik zelf graag goed en doe ik graag het goede. Datzelfde gevoel geeft Charistar me; mensen die er alles aan doen om goed te doen. Want goed doen, doet goed.

Linkedin

Bregt Depreeuw

‘If it ain’t broke, don’t fix it. Once you know what works, do more of it. If it’s not working, do something different.’ – Steve de Shazer and Insoo Kim Berg

Na mijn studies politicologie bouwde ik mijn ervaring op als zakelijk coördinator in diverse domeinen als onderwijs, gebouwenbeheer en de cultuursector. Vandaag adviseer en coach ik organisaties voornamelijk in de de non-profit en cultuursector rond budgetopmaak, businessplan, visie, missie, strategie, beleidsplannen, verdienmodellen, fondsenwerving, subsidies, veranderingstrajecten en reorganisaties.

Ik ben klankbord, vragensteller, scherpsteller en focusbrenger. Het helder krijgen van de visie, de missie en het DNA van een organisatie is voor mij een belangrijk vertrekpunt. Waar doen we het voor? En voor wie? En vooral: waar ligt onze passie? Mijn drijvende kracht is mijn maatschappelijk engagement en bevlogenheid. Die gedrevenheid vind ik als associate bij Charistar terug.

Linkedin

Marloes Borsboom

‘Verbinden en vertrouwen.’

De afgelopen vijf jaar heb ik gewerkt als wethouder in Rijswijk. Daarvoor heb ik in de handelsbevordering, de internationale samenwerking en in de archeologie gewerkt. Ik ben dol op het Midden-Oosten en heb daarom mijn master Arabische taal en cultuur gehaald, en een tijdje in Israël, Jordanië en Egypte gewoond. Het grootste compliment vind ik als mensen zeggen dat ik naar ze geluisterd heb en gehoord heb wat ze te zeggen hebben. Om vervolgens bij te dragen het beter, of anders te maken, innovatief en creatief. In al mijn dagelijkse werk, in trainingen en coaching trajecten.

Na mijn wethouderschap heb ik mij aangesloten bij Charistar, omdat zij intrinsiek bijdragen aan een betere en mooiere wereld. Aan een blijvende verbetering voor welke organisatie dan ook die om begeleiding vraagt.

Linkedin

Jaap Hülsmann

‘Om te vragen moet je kunnen geven.’

Het verbinden van de private sector met maatschappelijke en culturele organisaties is nog niet eens zo lang een gegeven in het Nederland. Maar inmiddels is voor de directie van grotere culturele ondernemingen fondsenwerving als het ware ‘core business.’

Dat is in de goede doelen sector natuurlijk sowieso al het geval. Daar is het werven van particuliere bijdragen de reden van bestaan. Om de donateur te bereiken volstaat niet meer om alleen maar te vragen; minstens zo belangrijk is wat je biedt, welk maatschappelijk rendement genereer je samen met de donor; de impact.
Ik begeleid directies en raden van toezicht van maatschappelijke organisaties naar een succesvolle strategie en governance.
Mijn werkveld is de cultuur, met name de podiumkunst en museale sector, de overheid, goede doelen in de gezondheidszorg, filantropie en impact investment.

Linkedin

Janna Molenkamp

‘Willen weten en durven doen.’

… en het begint altijd in je eigen omgeving.

Mijn mens en wereldbeeld is hierdoor van jongs af aan gevormd. Zowel op het persoonlijke vlak als in een functionele en maatschappelijke context. Passie en gedrevenheid horen hier onlosmakelijk bij en de overtuiging dat je eigen talenten moet exploreren en inzetten en anderen kan stimuleren hun talenten te ontdekken en tot bloei te brengen. Samen is hierbij het sleutelwoord.

Charistar is samen!

Marjolein van Weegen

‘Not them, just us.’

Ik begeleid en adviseer organisaties met een maatschappelijke missie op het gebied van strategie, positionering en financieringsmix. Door mijn ervaring in het bedrijfsleven leg ik de verbinding tussen hard en zacht. De opleiding Filantropie aan de VU die ik heb afgerond in 2016 is een belangrijke toevoeging om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Mijn hart ligt bij de sectoren: cultuur, onderwijs, zorg & welzijn, gehandicaptensport en social enterprises.

Bij Charistar levert iedereen vanuit zijn eigen ervaring en expertise een bijdrage aan projecten. Het is ongelooflijk inspirerend te werken met bevlogen mensen die een team vormen en samen gedreven worden door dezelfde not for profit instelling.

Linkedin

Lambert Mutsaers

‘Je kunt het al!’

Goed ondernemerschap is belangrijk, maar om daartoe te komen in een organisatie is een ander verhaal. Mijn specialisme is veranderen. Naast het ontwikkelen van nieuwe strategische plannen, verkoopplannen en proposities ligt de werkelijk sleutel bij de mensen die de omslag waar moeten maken.

Samen met Charistar help ik organisaties in de ‘harde’ kant van ondernemerschap, zoals businessmodeling, verdienmodellen en marketing. Daarnaast en vooral in mijn eigen bedrijf doe ik mensenwerk, denk aan coaching, persoonlijke groei, teambuilding en leiderschap. Daarbij probeer ik mensen te laten zien dat ze meer kunnen dan ze denken.

Linkedin

Wil van Nunen

‘Betrokkenheid en verbinding bieden de meeste kansen op succes.’

Met mijn onderwijskundige achtergrond ben ik er vooral in geïnteresseerd hoe organisaties omgaan met diversiteit, zowel onder eigen medewerkers als in de dienstverlening naar klanten. De uitdaging is hoe we in onze samenleving mensen en organisaties met elkaar kunnen verbinden die vanuit verschillende expertise en mogelijkheden veel voor elkaar kunnen betekenen.

Charistar heeft een scherpe focus op de specifieke, eigen vragen en behoeften van de klant. Iedere vraag is anders en vraagt dus ook om eigen accenten in de aanpak. Met de brede deskundigheid van het Charistar-team werken we samen met de klant aan een plan van aanpak. De inzet van ieders diverse kwaliteiten, door alle lagen van een organisatie is de basis voor succes.

Linkedin

Danny Meuken

‘Zorgen dat mensen goed kunnen functioneren.’

Zorgen dat het voor mensen weer leuk is om voor een organisatie actief te zijn. Dat is wat mij drijft in m’n werk. Mensen helpen om de maatschappelijke organisatie waar ze voor werken of als vrijwilliger actief zijn beter te leiden, meer mensen actief te laten zijn, veranderingen en innovaties door te voeren en daardoor voor continuïteit te zorgen. Ik doe dat altijd vanuit de rol van (onafhankelijk) procesbegeleider. Het mooie van Charistar vind ik dat we ons werk doen vanuit de echte betrokkenheid met onze klanten. Ik zie in de maatschappelijke organisaties waar ik voor werk de passie die de mensen voor hun vak of organisatie hebben en dan is het prachtig om met deze mensen te mogen werken.

Linkedin

Ton Meeles

‘Ik leer mensen graag het zelf te doen.’

Bevlogenheid zorgt naar mijn mening voor meer innovatie en creativiteit in een organisatie. Organisaties mogen helpen om hun droom waar te maken met behulp van deze elementen, hoe mooi is dat. Het samen bedenken van creatieve en praktische (werkbare) oplossingen om zo toe te werken naar deze droom geeft mij energie, daar doe je het voor.

Vanuit mijn eigen bevlogenheid en de gemeenschappelijke kijk op de samenleving ben ik als associate verbonden aan Charistar. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan in diverse functies in verschillende branches (sport, medisch, toerisme, transport, consultancy) breng ik graag in om ons als Charistarteam verder te ontwikkelen en zo onze klanten beter bij te kunnen staan bij hun organisatieontwikkeling.

Linkedin

Wim Meinderts

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ – Pippi Langkous

Ik ben ervan overtuigd dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. Door mensen te enthousiasmeren en vertrouwen te geven wordt het potentieel van mensen ontsloten. Open staan voor nieuwe dingen en met plezier uitdagingen aangaan, brengt resultaten en geeft voldoening.

Na een internationale carrière van 36 jaar bij Royal Dutch Shell, waarvan de laatste 8 jaar als senior consultant organisatie effectiviteit, geeft het mij voldoening mijn kennis en ervaring in te zetten om sociaal maatschappelijk betrokken te zijn. Om dit te mogen doen met de bevlogen associates en partners van Charistar is voor mij een bonus.

Marc Wortmann

Ik voel mij sterk aangesproken door het motto van Charistar om vooral te doen waar je je goed bij voelt. Daarom zet ik graag binnen dit unieke netwerk van associates mijn ervaring in fondsenwerving, governance, strategie en belangenbehartiging in voor non-profit organisaties in binnen- en buitenland. Veel van die ervaring komt uit de betrokkenheid bij dementie en andere chronische ziekten waar ik vanuit de inhoud van het werk thema’s op de kaart heb gezet en fondsen heb geworven voor onderzoek, projecten en basisfinanciering van de organisatie. Want het een kan niet zonder het ander: “no money, no mission”! Daarbij komt ervaring met de werking van Verenigde Naties en Wereldgezondheidsorganisatie, internationale allianties en met grote internationale foundations.

Pien d’Ailly

‘Ik doe wat ik doe, goed en met passie.’

Ik ben organisatieadviseur en HR professional, met een eigen bedrijf (daillycie.nl). Er spelen altijd organisatie-, HR- en governance-vraagstukken waar advies handig is. Ik heb een inhoudelijke en pragmatische aanpak van adviseren. Iemand ‘vullen’ met zelfvertrouwen, daar ben ik goed in. Niets is mooier dan een idee aan te dragen waar de ander verder mee kan.

Het team van Charistar weet mij telkens uit te dagen zodat ik van toegevoegde waarde kan zijn.

Linkedin

Ellen Salverda

‘Ontzorgen zodat anderen hun kern-werkzaamheden nog beter kunnen uitvoeren.’

Financiën en administreren hebben niet ieders interesse maar zijn voor een gezonde bedrijfsvoering essentieel. Met mijn jarenlange ervaring in de accountancy en bij een belastingadviesbureau ben ik nu als zelfstandige werkzaam. Veel voorkomende werkzaamheden die ik uitvoer zijn het voeren van bedrijfsadministraties met de daarbij behorende fiscale aangiften, het voeren van projectadministraties, het opmaken van facturen en offertes en het opstellen van de jaarcijfers. Voor particulieren verzorg ik daarnaast de belastingaangiften.

De manier waarop Charistar is georganiseerd is niet heel gebruikelijk maar wel heel effectief. Bevlogen associates en partners van Charistar worden in staat gesteld hun expertise daar in te zetten waar het maximaal ten goede komt aan de klant. Eigenlijk doen ze dus het werk direct voor de klant en is Charistar er om dit mogelijk te maken.

Met mijn kennis en expertise ontzorg ik Charistar door hun administratieve werkzaamheden uit handen te nemen zodat Charistar zich nog effectiever bij de klant in kan zetten.

Linkedin

Gert-Jan Boon

Henk Remme

Vanaf 2013 ben ik zelfstandig adviseur en interim-manager, met de focus op filantropie, kansspelen, ketensamenwerking, toezicht en governance. Eerder heb ik uiteenlopende managementfuncties bij de (rijks)overheid vervuld. Ik ben gespecialiseerd in het aansturen en doorvoeren van veranderingen in uiteenlopende maatschappelijke sectoren. Ik heb het ministerie van Justitie ruim vijf jaar vertegenwoordigd in het bestuur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Aansluiting bij Charistar was daardoor een vanzelfsprekende stap.

Linkedin

Karel Volckaert

Every crowd has its several tones and every trade has its clever mechanics and each harmonical has a point of its own.‘ – James Joyce

Het algemene belang is een fictie. Waar het om draait, is individuele belangen en verwachtingen op elkaar afstemmen. De economie is de menswetenschap die zich verdiept in de prikkels en instellingen waarmee dat kan gebeuren.
Ik ben opgeleid als burgerlijk natuurkundig ingenieur, en heb me de voorbije decennia vooral bezig gehouden met het waarderen en beheren van investeringen, het begeleiden van transacties, en het adviseren van families, overheden, ondernemingen en organisaties waar strategie en financiën elkaar ontmoeten.

Bij Charistar vond ik gelijkgestemden met de expertise en ervaring om samen organisaties (en misschien zo de samenleving) ten goede te begeleiden – en soms te veranderen.

Linkedin

Jolanda Vollebregt