Not-for-profit

Kunst en cultuur spelen een fundamentele rol in onze samenleving. Ze zijn van essentiële waarde voor onze algemene ontwikkeling, educatie, ontspanning en hebben een positief effect op de economie en op de sociale samenhang in de samenleving.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor ons allemaal. Dat betekent dat we er ook samen verantwoordelijk voor zijn: aanbieders, publiek, liefhebbers, ondernemers en overheid.

Vanaf 2009 is het subsidiebeleid van de overheid langzaam aan het veranderen met grote gevolgen voor de culturele sector. Charistar helpt culturele instellingen bij de ontwikkeling van de juiste strategie om tot een nieuwe ‘financieringsmix’ te komen. We gaan daarbij altijd uit van de eigen kracht van de instelling zelf.

Begeleiding door Charistar Cultuur is per definitie maatwerk. Onze aanpak is gericht op ondernemerschap, positionering, profilering én op het behouden van een goede balans tussen de artistieke signatuur en het economische potentieel van de culturele instelling. Daarmee bedoelen we dat ondernemerschap bij een culturele instelling die ook subsidie ontvangt, anders werkt dan bij een volledig commercieel bedrijf. Maar er zijn overeenkomsten. Wij hebben, mede als partner van het ‘Wijzer Werven’-programma een integrale benadering ontwikkeld die culturele instellingen helpt bij de zakelijke herpositionering. Wij hebben experts in huis en ons netwerk is groot en divers. Dat stelt ons in staat snel kennis en kunde bij vraag en behoefte te brengen, effectieve partnerschappen te bewerkstelligen en kansen en mogelijkheden snel in kaart te brengen. Onze inzet is daarbij altijd dat instellingen en hun partners zo gauw mogelijk zelf aan de slag kunnen.

Charistar

Cultuur

Charistar zet KUNST EN CULTUUR centraal