Duurzame partnerschappen tussen not-for-profit organisaties en bedrijven

Internationale samenwerking is de kurk van de mondiale economie. Ontwikkelingssamenwerking is erop gericht economische spelers in ontwikkelingslanden te helpen bij het verwerven van een gelijkwaardige positie in het economisch verkeer.

Charistar helpt not-for-profitorganisaties die in dit veld actief zijn. De budgetten voor ontwikkelingssamenwerking staan onder druk en veel organisaties staan voor financiële (en zakelijke) uitdagingen. Wij ondersteunen not-for-profitorganisaties bij het uitwerken van lange termijn doelstellingen en gaan samen op zoek naar de juiste strategische partners om deze doelen te bereiken. Samen met uw organisatie werken wij aan het opbouwen van relaties en partnerschappen, gebaseerd op wederzijdse waarden en belangen. Daarbij zetten wij beproefde en succesvolle methoden zoals ‘Friend & Fundraising Skills’ (FFS) en een planmatige ‘Account Development Strategie’ (ADS) in.

Onze adviseurs hebben hun sporen verdiend in de praktijk en werkten in ontwikkelingslanden op het gebied van innovatieve fondsenwerving.

Charistar Internationale Samenwerking doet ook onderzoek naar bestaande partnerschappen van not-for-profitorganisaties met internationale bedrijven. Wij brengen succesformules in kaart en onderzoeken ook waarom programma’s niet goed werken. Zo werken wij aan een kennisbank waar iedereen wat aan heeft.

Charistar

Internationale samenwerking

Charistar zet het INTERNATIONALE BELANG centraal