Nieuwsgierigheid is de motor van alle oplossingen

Charistar is ervan overtuigd dat onderwijs niet als autonome sector moet worden gezien. Onderwijs werkt door in alle lagen van de samenleving. Daarom is het bouwen van duurzame relaties tussen scholen en andere partners van groot belang. Dit geeft nieuwe impulsen aan de kwaliteit van het onderwijs en kan bijdragen aan een betere inbedding ervan in de samenleving.

Onderwijs vormt een cruciale schakel in onze samenleving om jonge mensen te leren ontdekken wie ze zijn en welke talenten zij kunnen ontplooien. Betrokkenheid van de omgeving en een interactie tussen school en verschillende (maatschappelijke) partners leveren voor beiden meerwaarde op.

Bij Charistar gaat het altijd om maatwerk. Charistar Onderwijs begeleidt scholen om startend vanuit de eigen schoolvisie en kernwaarden, relaties op te bouwen met omgevingspartners, gebaseerd op gemeenschappelijke behoefte. Wij ontwikkelen een methodiek en basisstramien zodat mainstreambeleid breed geïmplementeerd kan worden in organisatie en omgeving. Wij kijken naar het waardevoorstel en begeleiden bij een uitgebalanceerde positionering en profilering op maatschappelijk en sociaal niveau. Van daaruit kan een school een bestaande missie versterken, prioriteiten herkennen en doel- en toekomstgericht partnerships aangaan die een wederzijdse verrijking en ontplooiing brengt.

Charistar denkt mee en zet scholen aan om in samenwerking met partners kansrijke projecten en trajecten te initiëren en samen te realiseren. Ons onderwijs is het waard. Zij leveren tenslotte het ‘human capital’ van morgen.

Charistar

Onderwijs

Charistar zet ONDERWIJS centraal