Vertrouwen op eigen kracht

In de wereld om ons heen zien we dat de maatschappelijke waarde van sport ongekend is. Sporten is gezond, haalt het beste in mensen naar boven en is in veel gevallen een sociale activiteit. Wij geloven daarom dat iedereen met én door sport kan winnen, jong of oud, actief of passief. Maar hoe belangrijk ook, de sportwereld staat financieel onder druk. Publieke financiering loopt langzaam terug.

Charistar kan sportbonden en sportverenigingen helpen in de ontwikkeling van een nieuwe ‘financieringsmix’. Sport is het domein bij uitstek voor particulieren en bedrijven om zich als gezond en verbindend te profileren. Vanuit deze thematiek kijken wij naar de meerwaarde voor financiers. We formuleren nieuwe aanmoedigingen waarmee we partijen bij elkaar brengen.

De sporter staat bij onze aanpak centraal en niet de organisatie. De organisatie heeft een ondersteunende functie. We zien dat dit nog vaak mis gaat; veel verandermanagement is op de organisatie gericht. En dat is de crux van het probleem. Het vraagt bewustwording en besef binnen zowel de bestuurlijke – als de managementlaag – van een sportbond, tussen de betrokken Vlaamse sportfederaties onderling, Sport Vlaanderen en bij BOIC.

Charistar Sport brengt de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking en verbinding in kaart die de sporter, organisatie én zakelijke partners dichter bij elkaar brengt. Wij ondersteunen en begeleiden veranderingstrajecten en zorgen dat de vraagstukken en behoeftes van alle betrokkenen een plaats in het proces krijgen. Wij leveren maatwerk op gebied van coaching, trainingen en begeleiding. Talent en talentontwikkeling staan bij ons centraal: het talent van de sporter én het talent van de betrokken organisaties rondom de sporter.

Charistar

Sport

Charistar zet SPORT centraal