Goed bestuur en toezicht

Bewustwording
en samen kansen zien

Goed bestuur en toezicht is belangrijk, zeker bij organisaties die een publiek belang dienen. Goede doelen bevinden zich in een snel veranderende omgeving. Ze staan steeds meer in de schijnwerpers om aan te tonen wat hun bijdrage is aan de samenleving. In allerlei gedragscodes en (deels wettelijke) regelingen is vastgelegd hoe zij zich behoren te gedragen. Voor de culturele sector wordt het naleven van de Bestuurscode cultuur van steeds groter belang in de relatie tot veeleisende subsidiƫnten. Ook de schenker is aan het veranderen. Zij/hij wordt kritischer en stelt hogere eisen aan het maatschappelijk rendement dat met haar/zijn gift worden bereikt. Voor de goede doelen liggen daarin strategische kansen: met zorgvuldig bestuur, maximale transparantie, goed reputatiemanagement, het zichtbaar maken van de impact, kan het zich onderscheiden.

Een bestuursscan door Charistar maakt zichtbaar hoe uw organisatie intern en extern is gestructureerd, hoe u zich verhoudt tot alle betrokkenen, inclusief de rol richting samenleving en (mogelijke) gevers. Want ook al lijkt alles intern goed geregeld, een kritische blik van buiten leidt tot andere vragen en geeft nieuwe inzichten. Met een periodieke analyse van het bestuur en toezicht draagt u bij aan een scherper toekomstperspectief, verdere professionalisering en beperking van het risico van (reputatie)schade voor uw organisatie. Dit is een succesvolle strategie voor alle goede doelen.

Interesse in een bestuursscan of meer informatie?

Laat het ons weten.

welkom@charistar.com