Nieuws

Delft 20 augustus 2022

Intens geschokt vernamen wij het bericht van overlijden van onze associate Marc Wortmann.
Marc was een collega waar iedereen altijd met grote waardering over sprak. Ieder gesprek met Marc voelde je zijn volledige aandacht. Nooit dwaalden zijn ogen van je af en altijd probeerde hij je nog beter te begrijpen. We missen hem. Klanten uit de internationale wereld van vredesorganisaties, ngo’s uit België, overal waar Marc zijn ervaring en kennis kon delen, hebben ons opgezocht om hun medeleven te betuigen. Dank. Onze gevoelens en meeleven gaan uit naar Corien en de kinderen.

Hierbij delen wij de mooie herinnering die Edwin Venema over Marc schreef: https://www.linkedin.com/pulse/memoriam-marc-wortmann-1958-2022-edwin-venema/

31 maart 2020Theaters dreigen om te vallen door sluiting tot 1 juni
Komende weken zou het hoogseizoen zijn voor de Nederlandse theaters, maar de corona maatregelen zetten een streep door die activiteiten. Voor veel schouwburgen betekent dit de facto einde seizoen.

_____________________________________________________________________________________________
28 maart 2020
Deel cultuursector krijgt steun

Het kabinet schiet gesubsidieerde culturele instellingen te hulp die hun deuren hebben moeten sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo hoeven rijksmusea hun huur voorlopig niet over te maken aan de Rijksvastgoeddienst. Het kabinet roept gemeenten en provincies op hun eigen musea en gesubsidieerde instellingen op dezelfde manier te steunen.

_____________________________________________________________________________________________
26 maart 2020
Kwetsbare Nederlandse cultuursector hoopt op evenwichtig steunpakket

Zonder steun gaat de cultuursector het niet overleven. Schattingen van de schade voor de cultuursector als gevolg van de corona maatregelen gaan van €60 mln tot €100 mln per week. Vandaag wordt een eerste pakket maatregelen verwacht om de sector door de crisis te loodsen. Gehoopt wordt op overbruggingskredieten maatwerk voor de vele eenpitters.

_____________________________________________________________________________________________

12-3-2020
Alumni middag Charistar

Op 12 maart jl. was de jaarlijkse Charistar Alumni middag in Delft. Met gastspreker Piet Sprengers: Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid ASN bank en Volksbank over het borgen/verinnerlijken van duurzaamheid binnen ASN bank en binnen organisaties waarbij ook thema’s als mensenrechten en biodiversiteit aan bod komen. En Jacco van Uden: lector change management Haagse Hogeschool over Post growth economie en entrepreneurship. Nieuwe business modellen voor de uitdagingen van vandaag. Het was een interessante middag met inspirerende sprekers. Dank voor jullie komst en tot volgend jaar.

_____________________________________________________________________________________________

Charistar wenst u:

_______________________________________________________________________________________________________

24-11-2019
Een verademing tussen het getoeter van de snelle media

Lars Thomson en P5COM zijn onze partners in zorgtrajecten. Prima reeks artikelen die je weer even aan het nadenken zet. Zoals we Lars kenen, met rust en structuur, voldoende afstand om overzicht te houden en toch praktische relevantie door zijn diepgewortelde ervaring.

_______________________________________________________________________________________________________
21-11-2019
Meer museumbezoekers maar uitdaging in verbreding financieringsmix

Museumcijfers 2018

_______________________________________________________________________________________________________
20-11-2019
Van kunst word je gezond

Dat staat in het 2 weken geleden verschenen #WHO-rapport (Health Evidence Network). Het rapport bewijst dat kunst en cultuur een goede gezondheid bevordert en preventief werkt. Er is zelfs bewijs dat het werkt voor de behandeling van ziektes.

Lees hier de nieuwste blog van Peter Verbaas.

_______________________________________________________________________________________________________
23-9-2019
“Vaste gevers haken af bij grote goede doelen”

In de Volkskrant van 23 september: “Vaste gevers haken af bij grote goede doelen”, andere manieren van fondsenwerving, creëren van duurzame relaties en ruimte voor individuele initiatieven zijn nodig.
Lees het volledige artikel gepubliceerd in de Volkskrant van 23 september 2019.

_______________________________________________________________________________________________________
6-9-2019
Met uw giften kan het onderwijs beter worden

Van de nieuwe ‘Geefwet’, bedoeld voor particulieren en bedrijven, kan ook het onderwijs profiteren, zegt Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie. Charistar laat scholen zien wat het betrekken van de omgeving (bedrijven en particulieren) kan opleveren voor de school. Lees het volledige artikel gepubliceerd in de Volkskrant van 4 september 2019.

_______________________________________________________________________________________________________
29-8-2019
Stop met opdringen witte cultuur

‘Diversiteit’, ‘participatie’ en ‘inclusiviteit’ zijn termen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederlands kunst- en cultuurbeleid. Waarom domineren deze thema’s onveranderd na twintig jaar de politieke agenda? Lees het volledige artikel gepubliceerd in het NRC van 23 augustus 2019

_______________________________________________________________________________________________
22-7-2019
Boos over het Lerarentekort, lees dan eerst dit even!

Goede blog van Annette Dölle. Scholen zullen meer hun omgeving moeten betrekken door een relatiegerichte aanpak t.b.v. draagvlak, netwerk en middelen. Lees hier haar blog.

_______________________________________________________________________________________________________
1-7-2019
Dag van de Filantropie

Op 6 juni jl. vond aan de Vrije Universiteit de Dag van de Filantropie 2019 plaats. Met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen werd erbinnen twee ‘World Cafés’ met deelnemers en experts gesproken over thema’s rondom ‘Nieuwe vormen van filantropie’ en ‘De maatschappelijke bijdrage van filantropie en vrijwilligerswerk’. Lees hier meer.

_______________________________________________________________________________________________________
25-6-2019
Sporten voor het goede doel levert veel op

Sporten voor het goede doel, en het hoeft niet eens te gaan om grote doelen. Ook met je eigen sportvereniging kun je extra middelen binnenhalen door de omgeving te betrekken. Lees hier het volledige artikel.

_____________________________________________________________________________________________________

21 juni 2019
Koudwatervrees voor filantropie

De maatschappelijke betekenis van filantropie in Nederland neemt de komende jaren verder toe. Ook gemeenten kunnen daarvan profiteren. Maar dat vergt een andere houding ten opzichte van particulier initiatief, zegt hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit Theo Schuyt: ‘Leer ze kennen en nodig hen uit aan de wethouderstafel.’ Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in het VNG-Magazine van 21 juni 2019.

———————————————————————————————————————————————————
16 mei 2019
Cultuuraanbod in Zeeland

Het gaat steeds meer de goede kant op met het cultuuraanbod in Zeeland. Mede dank zij directeur Gert-Jan de Koster wordt de Grote Kerk in Veere de komende jaren een prachtig cultuurbaken. Wij ondersteunen hem bij het verkrijgen van een solide (financieel) draagvlak. Net als bij het poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom. Komend weekend opent Amsterdam Sinfionetta het programma in de Grote Kerk. Kijk ook op Omroep Zeeland

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding