Fondsenwerving

  Bewustwording en
samen kansen zien

Fondsenwerving is een belangrijke pijler in de non profit sector. De financiering van non profit organisaties in Nederland is langzaam aan het veranderen. Het zwaartepunt verschuift langzaam van publieke financiering richting private financiering. Dat is overigens zeker geen kwalijke zaak. Het ontstaan van nieuwe financiële relaties gaat samen met de verdieping van de inhoudelijke betrokkenheid van de donateurs. Het gaat dus over relaties en betekenis. Belangwekkend genoeg om met aandacht aan te werken. Want het gaat niet vanzelf. De wereld van de private fondsenwerving (zowel particulier als zakelijk) kent haar eigen mores.

Charistar is gespecialiseerd in de organisatie van goede fondsenwerving, zowel voor de zakelijke markt als richting particuliere donateurs. Wij helpen u graag bij het opzetten van een uw organisatie, het inventariseren van kansen, het opstellen van een goede strategie en het uitwerken van een concreet plan van aanpak om tot een gezonde, brede financieringsmix te komen.

Meer weten?

mail ons dan:

welkom@charistar.com